Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 

 Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzone w dniu 8 września jest również naszym lokalnym świętem, jako że odbywa się tu bardzo popularny wśród parafian i wiernych z innych parafii odpust

Matki Bożej Siewnej.

Ponieważ w tym roku Odpust przypadał na dzień roboczy, to mieliśmy zaszczyt gościć wyjątkową liczbę księży

z całego dekanatu, którzy służyli wiernym posługą w konfesjonałach i uświetnili uroczystości

swoim udziałem w procesji .

Głównym celebransem mszy odpustowej był tym razem dobrze nam wszystkim znajomy, były wikariusz naszej parafii ks. Krzysztof Piekarski. W wygłoszonej homilii w niezwykle przystępny sposób przybliżył nam postacie rodziców Najświętszej Marii Panny i okoliczności narodzin ich dziecka Maryi, którą Pan Bóg poświecił

na matkę dla mającego przyjść na świat syna Bożego Jezusa Chrystusa. Oto co między innymi  powiedział nam kaznodzieja:

 

Tradycja przekazuje, że rodzicami Najświętszej Maryi Panny byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Anna nie wiedziała jeszcze wtedy, że Maryja została niepokalanie poczęta i jest zachowana od wszelkiego grzechu, by później, będąc posłuszną Bożej woli, stać się Matką Boga.
Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty jej przyjścia na ziemię.

Jeśli jednak przyjmiemy za punkt wyjścia przyjęty pierwszy rok naszej ery jako datę narodzenia Chrystusa.

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól, brano się do orki i siewu. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj.

 

Przypomnienie postaci rodziny Najświętszej Marii Panny jako osoby będącej zwykłym człowiekiem, posiadającym przez całe swoje życie własną wolę pozwoliło nam zrozumieć znaczenie dochowania posłuszeństwa woli Bożej jakie wykazała Maryja odpowiadając na głos zwiastowania, które warto przypomnieć, mimo że je wszyscy znamy: ? Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: €œBądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus? Maryja jest posłuszna i odpowiada: “Niech mi się stanie wedle słowa twego?.

Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na głos Boży sprawiły, że chwaliły ją wszystkie pokolenia zasiedlające nasze ziemie przed nami i my pozostajemy wierni wzorom zachowań ustanowionym przez naszych przodków.

Po uroczystej procesji eucharystycznej poświęcono ziarno siewne jak i wszelkie przedmioty kultu jakie przynieśli do sanktuarium wierni.

 

Tekst i zdjęcia:

Cz.B.