Czytelnia

KOMENTARZ DO ŚWIĘTA O POCIESZENIU

 

KOMENTARZ DO ŚWIĘTA O POCIESZENIU MATKI BOSKIEJ

 

Potrzeba pocieszenia to jedna z fundamentalnych potrzeb psychologicznych każdego człowieka. Bez realizacji tej potrzeby człowiek popada we frustrację. Notoryczny brak wsparcia może w konsekwencji powadzić do aktów autodestrukcji np. samobójstwa. Człowiek pozostawiony samemu sobie, bez oparcia w innych, gubi się i ginie w świecie gdzie walka o byt rozgrywa się przy użyciu coraz bardziej bezwzględnych środków. Na skali Maslowa, jednego ze współczesnych psychologów egzystencjalnych, pocieszenie zajmuje bardzo ważne miejsce, wiążę się ono z poczuciem bezpieczeństwa.

 

Czytaj więcej...

Homilia o pocieszeniu

 

Homilia o pocieszeniu /Bogoria 29-30 sierpnia 2014 r./

 

Umiłowani przez Boga!

 

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia w Bogorii obchodzi dziś swoje święto. Chrześcijan, którzy się tu codziennie modlą, skłania to do namysłu nad tym, czym jest pocieszenie w życiu człowieka religijnego i to jak takie pocieszenie religijne jest rozumiane we współczesnej kulturze. Spróbujmy dziś razem się z tym zmierzyć.

W naszym rozmyślaniu poczynimy wspólnie sześć kroków:

Czytaj więcej...

Obraz kościoła na podstawie wizytacji z 1646 i 1727 roku

 

Bogoria ? obraz kościoła na podstawie wizytacji z 1646 i 1727 roku

 

Bogoria - niegdyś miasto, dziś niewielka miejscowość, której liczba mieszkańców waha się w granicach tysiąca osób. Położona jest w dekanacie staszowskim w diecezji sandomierskiej, na terenie woj. świętokrzyskiego. Wieś ta posiada wiele ciekawych miejsc, z którymi związana jest duża ilość wiadomości źródłowych oraz  legend. Bogoria cieszy się ogromnym uznaniem wśród jej mieszkańców. Lokalni patrioci pielęgnują tradycje i obyczaje swoich ojców. Ponadto otaczają zaufaniem i szacunkiem zarówno lokalne władze świeckie, jak i duchowne. Dodatkowo w Bogorii prężnie działa ruch animatorów społeczno-kulturowych, którzy przyciągają młodych ludzi swoją pasją, jaką jest śpiew, malarstwo, rzeźbiarstwo czy taniec.

 

Czytaj więcej...

Bądź Pozdrowiona Maryjo! Matko Pocieszenia! Nasza kochana Bogoryjska Matko!

 

Bądź Pozdrowiona  Maryjo! Matko Pocieszenia! Nasza kochana Bogoryjska Matko!

Dziękujemy, że jesteś z nami już 387 lat.

Kiedyś przyszłaś do Kany Galilejskiej, do domu nowożeńców, do małżeństwa na progu ich wspólnego życia, życia w rodzinie. I wtedy Maryjo wyprosiłaś pierwszy cud u Twego Syna, cud przemiany wody w wino, i cud wiary u Apostołów, tam obecnych.

387 lat temu , to jest w dziesięć lat po powstaniu naszego miasta przybyłaś wraz ze swoim Synem do naszej Bogoryjskiej Kany w Cudownym Znaku Matki Bożej Pocieszenia, którą my nazywamy Panią Bogoryjską.

Przez wieki roztaczasz swoją macierzyńską miłość nad tym wiernym, maryjnym ludem. Dziękujemy za Twoją obecność wśród nas. Dziękujemy Ci za łaski i cuda, których świadectwa na przestrzeni wieków dostarczyło tak wiele osób.

KLĘKAMY W POKORZE U STÓP TWEGO TRONU, ABY ZAWIERZYĆ CI RODZINY NASZEGO DEKANATU.

 

Czytaj więcej...

Homilia na święto NMP Matki Kościoła

 

Ks. Prof. Krzysztof Śnieżyński        /homilia na święto NMP Matki Kościoła/

 

Umiłowani przez Boga.

W święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła słyszymy słowa, które powinny w nas, ludziach wierzących, zawsze budzić respekt i zastanowienie. Maryja jako matka wszystkich wierzących w Chrystusa, mówi do nas tak, jak mówiła do sług w Kanie Galilejskiej: ?Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn?. Te słowa oznaczają, że matczyną troską Maryi jest nasze osobiste posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. A jak wygląda to posłuszeństwo dzisiaj? O co dzisiaj Maryja, Matka Kościoła, troszczy się najbardziej? Macierzyńską troską Maryi jest to, abyśmy wytrwali w jedności z Jej Synem Jezusem Chrystusem. A trwać w jedności z Jezusem Chrystusem, oznacza trwać w jedności z Kościołem Jezusa Chrystusa. Możemy śmiało powiedzieć, że troska Maryi, matki Kościoła, mogłaby się dziś wyrazić w takich oto słowach: ?Zróbcie wszystko, aby pozostać w Kościele Mojego Syna? (2 x).

 

Czytaj więcej...

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO ks

Ks. prof. Krzysztof Śnieżyński

 

?Niech zstąpi Duch Twój?, ?Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem?, ?Przybądź Duchu Święty?. Te słowa wskazują nam najpierw na to, co jest żywo obecne w tradycji chrześcijańskiej, dlatego najpierw zastanowimy się co one znaczą dla samego Kościoła, a potem jak odnoszą się one do ludzi, którzy znajdują się poza widzialnymi strukturami Kościoła i chrześcijaństwa w ogóle.

Słowa: ?Przyjdź Duchu Święty? przypominają nam wydarzenie zesłania Ducha Świętego na pierwotny Kościół. Jezus Chrystus Zmartwychwstały posyła Ducha Świętego, który wprowadza zbawcze dzieło Jezusa w życie całego Kościoła i każdego wierzącego. Duch Święty, od momentu Jego zstąpienia na wierzących w Chrystusa, jest nieustannie przez Kościół przyzywany. Na oznaczenie tej błagalnej modlitwy, która nieustannie przyzywa Ducha Świętego służy greckie słowo: ?epi-kaleo? ? przyzywam. Stąd też wywodzi się słowo ?epikletyczny? czyli przyzywający. Duch Święty nie jest bowiem jakąś bezosobową mocą, lecz ?Kimś?, jest żywym Bogiem, który jednocześnie jest Darem dla wspólnoty wierzących.

 

Czytaj więcej...

Wielki Post

 

Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową.

Jej data zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Liczba 40 stanowi w Piśmie świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga.

W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne:

 

Czytaj więcej...

CO TO JEST WIARA?

 

W Kościele przeżywamy rok wiary.

To czas w którym ludzie wierzący mają zastanowić się nad tym, czym jest ich wiara oraz jaka jest jej jakość. W sposób szczególny wezwanie to skierowane jest do każdego człowieka z osobna, każdy bowiem sam ma obowiązek zastanowić, czym jest jego własna wiara, a nie wiara sąsiada, jak to nierzadko ma miejsce. Gdyby ludzie mniej interesowali się wiarą sąsiadów i gdyby czas na zastanawianie się nad innymi, przeznaczyli na zastanawianie się nad sobą, może jakość ich wiary wyglądałby inaczej.

 

Czytaj więcej...

Inauguracja Roku Wiary w naszej wspólnocie parafialnej

 

Dzień 14 października 2012 roku w naszej parafii połączył w sobie trzy niezwykłe wydarzenia. W tym dniu nastąpiła bowiem uroczysta parafialna inauguracja Roku Wiary 2012-2013, oraz obchody XII Dnia Papieskiego prowadzonego pod hasłem ?Jan Paweł II €“ papież rodziny€œ. Trzecim ważnym wydarzeniem było oficjalne zakończenie prac konserwatorskich i renowacyjno-remontowych jakim na przestrzeni ostatnich czterech lat poddano wnętrze jak i elewację zewnętrzną naszego sanktuarium.

 

Czytaj więcej...

Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły?.

 

Skończył się czas adwentu i oto kolejny już raz obchodzimy pamiątkę Narodzenia Pańskiego. W tę świętą noc, jedyną w swoim rodzaju, Bóg przychodzi do człowieka i zaprasza go do wspólnego, opartego na czytelnych ale i wymagających zasadach partnerskiego dialogu. Od razu rodzi się pytanie po co? Właściwie to Bóg nikogo zapraszać do dialogu nie musiał! Nie musiał się objawiać, nie musiał stwarzać świata, ani też powoływać w tym świecie do istnienia człowieka i innych stworzeń. Jest przecież tak doskonały że podjęcie czy niepodjęcie dialogu z człowiekiem ani tej doskonałości by mu nie umniejszyło, ani też nie powiększyło.

 

Czytaj więcej...

CO DAJE NAM BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II

1 maja 2011 roku Sługa Boży Jan Paweł II został oficjalnie wyniesiony na ołtarze. Od tej pory można go czcić jako błogosławionego. Błogosławiony to nie tylko, ktoś formalnie wyniesiony przez Kościół do szczególnej godności. Błogosławiony to przede wszystkim pośrednik między nami a Bogiem oraz wzór życia.

 

Czytaj więcej...

Hubertowiny w Sanktuarium w Bogorii

W sobotę, 6 listopada o godz.15.00, w Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia odbyła się Msza św. w intencji Koła Łowieckiego "Szarak" w Bogorii. Msze świętą koncelebrowali kapelan Koła Łowieckiego i kustosz saktuarium.W tym roku miała ona szczególny charakter,bowiem został poświęcony i przekazany Kołu Łowieckiemu ?Szarak? sztandar.

Czytaj więcej...

Wszystkich Świętych - 2010

Tegorocznym uroczystościom związanym ze Świętem Wszystkich Świętych i następującym po nim Dniem Zadusznym w naszej parafii towarzyszyło duże zainteresowanie wiernych. Już na kilka dni przed1 listopada cmentarz parafialny był przygotowany do uroczystości.

 

Czytaj więcej...

Wszystkich Świętych - 2011

 

Uroczystość Wszystkich Świętych

 W Tym dniu Kościół raduje się, iż bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie. "Uroczystość Wszystkich Świętych to święto Boga, który poprzez ludzi czyni tak wiele dobrego na świecie. (...) To uroczystość radosna. Pokazuje, ilu ludzi jest mimo wszystko pośrednikami Boga w świecie "(ks.Jan Twardowski)

 

Czytaj więcej...

Triduum Paschalne i Wielkanoc

O godzinie 17.30 w Wielki Czwartek Mszą świętą rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne.

Zgodnie z wieloletnią tradycją o godz. 21 wielkoczwartkowy wieczór zgromadził czcicieli Maryi Matki Pocieszania w bogoryjskim sanktuarium na rozważaniu misterium męki i śmierci Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej...

Fundacja nasza otrzymała status OPP

 

Dnia 18 grudnia 2009 r. otrzymaliśmy dokument z Sądu Rejonowego w Kielcach ? X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający przyznanie Fundacji Przyjaciół Sanktuarium Ku Czci Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej statusu OPP ? Organizacji Pożytku Publicznego.

 

 

Czytaj więcej...