Nasze znaki wiary

Nasze Znaki Wiary

 

Podróżując po drogach i dróżkach naszych miast, miasteczek, a zwłaszcza wiosek napotykamy na wciąż jeszcze liczne znaki wiary. Mają postać krzyży, kapliczek, świątków i są bardzo zróżnicowane pod względem wieku, poziomu artystycznego, a nawet estetycznego. Wtopiły się w otoczenie i często przechodząc obok nawet ich nie zauważamy, bo zawsze tam były. Niektóre są bardzo zadbane, zwłaszcza tam, gdzie stanowią wciąż piękną scenografię do spotkań modlitewnych w ramach Majówek.
Dzisiaj już mało kto, a bywa nawet, że nikt już nie wie kiedy te figurki powstały i dlaczego akurat w danym miejscu.

Nie wiemy też na jaką okoliczność je postawiono. Zainspirowani ważnym wydarzeniem, jakie przed miesiącem miało miejsce w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, gdzie rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Przydrożny znak wiary? postanowiliśmy przybliżyć naszym parafianom obraz naszych rodzimych znaków wiary.

Jednym z celów tamtego konkursu była próba zastanowienia się nad tym, co obecnie dzieje się ze znakami wiary: krzyżami, kapliczkami i świątkami, czym były one w przeszłości, dlaczego postawiono je akurat w danym miejscu i jak o nie dbano. Nasz cel jest podobny.
Prezentując tu zdjęciowy materiał krzyży i kapliczek przydrożnych pragniemy uświadomić wszystkim fakt przywiązania do wiary jaką żywili nasi przodkowie oraz tę szczególną więź międzypokoleniową jaka za przyczyną tych znaków się objawia. Jesteśmy im winni wdzięczność za wychowanie nas w tych samych zasadach, a także troskę o pozostawione nam w spadku niejako przydrożne znaki wiary, gdyż to wszystko jest prostą kontynuacją ich dzieła.

 

Znaki Wiary w Naszej Parafii

 

Bogoria Mostki
Kolonia Bogoria Moszyny
Kolonia Wysoki Małe Podlesie
Łaziska Rosołówka
Mała Wieś Zimnowoda

 

 

Tekst i zdjęcia : Cz. Brudek