Majówka w Mostkach-Jezioranach

W nawiązaniu do treści artykułu pt: Nabożeństwa majowe zamieszczonego na stronie naszej parafii zauważamy z wielką radością, że większość naszych kapliczek i krzyży przydrożnych zostało pięknie odnowionych i specjalnie udekorowanych dla głównego celu jaki te widome znaki naszej wiary mają spełniać w miesiacu maju właśnie. To wokól nich wciąż spotykają się pod wieczór nasi parafianie na wspólną modlitwę odmawianą w ramach nabożeństwa majowego. Na takim właśnie nabożeństwie spotkali się w dniu 20 maja mieszkańcy Mostek - Jezioran.

 Pod wybudowaną w ubiegłym roku staraniem miejscowych parafian przepiękną kapliczką zastaliśmy liczne grono i modlących się i śpiewających pieśni maryjne ludzi.

Poproszony z okazji odwiedzin o wypowiedź i błogosławieństwo ks. kanonik Andrzej Wierzbicki nie kryjąc wzruszenia dziękował zebranym za liczny udział i za piękny śpiew i modlitwy podkreślając znaczenie kultywowania tradycji takich spotkań modlitewnych dla tworzenia więzi z Jezusem i Jego Matką Maryją . Niezwykle ważne jest również, szczegółnie obecnie, w dobie panującego konsumpcjonizmu niszczącego nasze systemy wartości relatywizmu moralnego zacieśnianie więzów międzyludzkich wokół spraw wiary, kościoła jak i naszych prywatnych spraw, o które się na takich spotkaniach modlimy. Przy okazji spotkania z ludnościa tej części parafii zabrała głos Prezydent Legionu Maryi  Elżbieta Brudek, aby poinformować o celach jakie sobie stawia Legion Maryi, o liczebności grona sióstr i braci legionowych, o terminach spotkań oraz zachęciła wszystkich do rozważenia swojego uczestnictwa w działalności Legionu w formie czynnej lub jako osoby wspierające. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem i obietnicą kultywowania spotkań pod krzyżem. W drodze powrotnej spotkaliśmy grupę modlitewną przy krzyżu w centralnej części Mostek oraz wykonaliśmy fotografie kapliczek przydrożnych w Zimnowodzie, gdzie mieszkańcy spotykają się codziennie o godz. 18-tej i na wjeździe do Bogorii.

Zachęcamy wszystkich parafian do naśladownictwa .

 

Zdjęcia