Zlot Generalny Kurii Legionu Maryi w Bogorii 2016-10-23

 

W przededniu obchodzonej w kościele niedzieli misyjnej (23.10), w naszym Sanktuarium odbył się doroczny II Zjazd Generalny Kurii Legionu Maryi w Bogorii. Przemawiająca na otwarciu modlitewnego spotkania Prezydent Kurii powitała przybyłych na uroczystość duszpasterzy i opiekunów duchowych oraz delegacje zaprzyjaźnionych prezydiów i wypowiedziała następujące słowa:

„Bądź pozdrowiona Maryjo Matko Nasza w swoim świętym wizerunku. Radość wypełnia nasze serca gdy jako przedstawiciele 5 prezydiów należących do Kurii Legionu Maryi w Bogorii przybywamy do naszego Sanktuarium aby u Twego tronu odbyć nasz doroczny Zlot Generalny.

 

Pragniemy Cię uwielbiać, dziękować za otrzymane łaski, za Twoją dobroć i niezrównaną macierzyńską miłość jaką nas obdarzasz oraz  prosić o błogosławieństwo. Niech wspólne przeżywanie Eucharystii przyniesie nam wiele radości i doda sił tak potrzebnych w naszym apostołowaniu, umocni naszą wiarę i wzajemną więź między nami.”

   Mszę świętą w intencjach wniesionych przez siostry i braci legionowych odprawiali w koncelebrze księża :
ks. Rafał Cudziło - Opiekun diecezjalny Legionu Maryi - jako przewodniczący Ks. Kan. Paweł Cygan - proboszcz i kustosz naszego Sanktuarium
Ks. Kan. Andrzej Wierzbicki - opiekun duchowy kurii LM w Bogorii
ks. Zdzisław Rudnik - wikariusz parafii w Osieku i opiekun tamtejszego prezydium legionu

   Homilia wygłoszona przez ks. Rafała Cudziło stanowiła podsumowanie działalności legionu i wyznaczała kierunki działania na przyszłość. Podkreślona została misyjna działalność każdego legionisty, który już poprzez  sam fakt powołania w szeregi Legionu przyjął na siebie takie posłannictwo. W nadchodzącym roku będziemy przygotowywać się do uroczystych obchodów 100 lecia objawień fatimskich i 300 lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Będziemy zmierzać do aktu ukoronowania Maryi już nie złotymi koronami, ale naszym ewangelicznym życiem. Św. Ireneusz mówił: „Chwałą Boga [jest] żyjący człowiek”. Aby tak się stało potrzeba nam nawrócenia. Dlatego też chcemy złożyć Maryi nasze duchowe dary,to one najbardziej ukazują, czy Maryja króluje w naszym życiu. Musimy mocno pracować nad sobą i w swoich społecznościach parafialnych abyśmy niczym oszlifowane diamenty byli ozdobą żywej korony Maryi. Najlepszym sposobem prowadzącym do osiągnięcia tego celu będzie postępowanie według zasady 5 kroków:


1. Daj się zobaczyć Maryi
2. Złóż Maryi duchowy dar
3. Weź Maryję do siebie
4. Diament z korony
5. Zdobądź dla Maryi nowy kontynent

 

Wszystkie te kroki są realizacją naszego legionowego posłannictwa do pracy misyjnej - podkreślił ks. Rafał
   W czasie nabożeństwa dokonano odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Po uroczystościach kościelnych wszyscy uczestnicy udali się do Sali parafialnej na wspólną agapę przygotowaną przez legionistów

 

 Tekst i zdjęcia: Cz. Brudek