Z życia Prezydium Legionu Maryi w Bogorii

 

W sobotę 29 czerwca br. w dniu patronalnego święta Piotra i Pawła dwóch filarów naszej wiary, przedstawicielki prezydium Legionu Maryi przy naszym bogoryjskim Sanktuarium wzięły udział w sandomierskim sympozjum duszpastersko-ewangelizacyjnym na temat: ?Jak bronić wiary przed sektami". Sympozjum zorganizowało Stowarzyszenie Legion Maryi zapraszając na nie grupy modlitewno-duszpasterskie z terenu diecezji sandomierskiej i kieleckiej. Spotkanie rozpoczęła Msza św. odprawiona w katedrze sandomierskiej przez ks. Rafała Cudziło duchowego kierownika Legionu Maryi.

 

   W homilii wygłoszonej przez profesora Leona Siweckiego, wykładowcę teologii w KUL i w Seminarium Duchownym w Sandomierzu, znalazły się informacje dotyczące źródeł wiary w różnych jej aspektach i wymiarach. Wskazując na drogę życiową świetlanych postaci Świętego Piotra - zwanego Księciem Apostołów oraz Świętego Pawła określanego mianem Apostoła Narodów wskazał na potrzebę stałego doskonalenia swojej wiedzy o naszej wierze, abyśmy tak jak oni mogli stać się świadkami Chrystusa i obrońcami  wiary wobec zagrożeń jakie współcześnie stają przed nami. Dzisiaj bardziej niż w przeszłości istnieje konieczności osobistego zaangażowania w rozwój relacji z Bogiem. W Roku Wiary jaki przeżywamy należy pogłębiać naszą wiedzę poprzez czytanie Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz Pisma Świętego gdzie znajdziemy wiarę w czystej postaci . Dzięki temu połączymy zasadę fides wierzę z zasadą ratio czyli rozumiem, aby dzięki tym dwóm skrzydłom naszej wiary móc wzlecieć ponad codzienność i powiedzieć sobie i innym:

Wiem, rozumiem i dlatego wierzę.

Wierzę i dlatego pogłębiam swój poziom rozumienia wiedzy katolickiej powiedział mówca.

Kolejnym punktem spotkania były zorganizowane w Katolickim Domu Kultury prelekcje duszpasterskie wygłoszone przez:

-         Marię Winiarską z  Regii Legionu Maryi w Lublinie na temat zagrożeń wiary oraz destrukcyjnych działań prowadzonych przez sekty,

-         S. Ewa Godzińska mówiła o Misyjnej działalności Kościoła.

Podsumowaniem tej części spotkania była modlitwa w katedrze Koronką do Miłosierdzia Bożego.

W finale spotkania ulicami miasta wyruszył Marsz Ewangelizacyjny, w którym wzięli udział członkowie Legionu Maryi ze swymi emblematami oraz przybyli przedstawiciele stowarzyszeń katolickich.

 

Rok Wiary, jaki przeżywamy inspiruje nas do dalszego poznawania i pogłębiania naszej wiary oraz życia według jej zasad. Nasze dzisiejsze spotkanie ma służyć rozpoznaniu zagrożeń, jakie niesie współczesny świat oraz zmotywować nas do obrony naszej wiary. Jako żołnierze Maryi i Jej wojsko jesteśmy zobowiązani do czuwania nad rozwojem naszej wiary osobistej oraz pogłębiania zasad życia chrześcijańskiego w naszych wspólnotach parafialnych. Dzisiejszy Marsz to także świadectwo naszej wiary i jedności z Kościołem powiedziała w podsumowaniu siostra Maria Gawrońska, współorganizatorka spotkania.

 

Tekst : Cz.B.

 Zdjęcia : Cz.B.