Legion Maryi

 

 Legion Maryi w Świecie i w Polsce

 

Legion Maryi - jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Powstał on w Irlandii w 1921 roku. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (1889 - 1980). Legion ma być armią, która pomaga Maryi w doprowadzeniu wszystkich dusz do Chrystusa i w zdobywaniu dla Niego świata - jak to sformułował założyciel Legionu Irlandczyk Frank Duff (1889 - 1980)

 

W Polsce próby tworzenia grup legionowych zostały podjęte w 1948 roku, ale dopiero na początku lat osiemdziesiątych, na życzenie Ojca św. Jana Pawła II, Legion Maryi podjął skutecznie swą działalność. Obecnie Legion Maryi istnieje już w wielu diecezjach, ale główne i aktywne ośrodki Legionu znajdują się w Warszawie, Lublinie, Zamościu i w Katowicach.

 

W Polsce istnieją dwie rady podlegające bezpośrednio Concilium: Regia w Lublinie i Komicjum w Warszawie. StrukturęLegionu stanowi 6 stopni rad:

 • Concilium - najwyższa rada Legionu znajdująca się w Irlandii i obejmuje swym zasięgiem cały świat,
 • Senat - stanowi najwyższą radę w danym państwie,
 • Regia - skupia 8 Komicjów.
 • Komicjum,
 • Kuria, - skupia i nadzoruje działalność kilku Prezydiów.
 • Prezydium - najniższa rada obejmująca jedną parafię.

   W Legionie wyróżnia się dwa rodzaje członkostwa: członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu więzień i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, przygotowywaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich, prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych Legionu Maryi.

 

Członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.

 

 

     Legion Maryi w Bogorii

 

23 października 2011r. odprawiona została w naszym kościele Msza Święta z udziałem ks. Rafała Cudziło - opiekuna duchowego Legionu Maryi w diecezji sandomierskiej, na której wygłoszono zaproszenie do wstąpienia w szeregi Legionu Maryi. Powyższe wystąpienie zaowocowało zgłoszeniem się osób chętnych do wstąpienia w szeregi żołnierzy Maryi. Na odbytym po mszy spotkaniu siostra Marianna Chrobak i brat Krzysztof Iskra z Komicjum Legionu w Tarnobrzegu omówili sprawy organizacyjne związane z formacją duchową zgłoszonych osób i przygotowaniem ich do złożenia przyrzeczenia.

Okres formacji duchowej trwał do 15 stycznia 2012 r. i odbywał się na cotygodniowych spotkaniach prowadzonych przez s. Mariannę i b. Władysława z Komicjum Legionu w Tarnobrzegu.

W dniu 15 stycznia 2012 nastąpiło przyrzeczenie legionowe, a w tydzień po tym wydarzeniu to jest 22 stycznia 2012 na zebraniu organizacyjnym wybrano Oficerów Prezydium w następującym składzie:

 • Prezydent - Elżbieta Brudek,
 • Wiceprezydent - Wiesława Stępień,
 • Sekretarz - Halina Górska,
 • Skarbnik - Maria Barabasz
 • Opiekunem duchowym Prezydium został ks. kanonik Andrzej Wierzbicki.

W dniu 2 lutego 2012 odprawiona została dziękczynna msza święta za powstanie przy naszej parafii Prezydium Legionu pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia liczące 18 członków czynnych oraz 6 członków wspierających. W nabożeństwie wzięli udział Diecezjalny Kierownik Duchowy Legionu ks. Rafał Cudziło, poczty sztandarowe Prezydiów Legionu z wielu parafii naszej diecezji oraz władze Komicjum w Tarnobrzegu.

Tak rozpoczęła się działalność Legionu Maryi w Parafii Bogoria.

Kolejne wydarzenia z życia Legionu są okresowo publikowane na stronie parafii.

 

 


     Legion Maryi w Mostkach