Czuwanie Maryjne 2013

W sezonie letnim od czerwca do końca września, odbywają się w naszym Sanktuarium Apele Maryjne połączone
z półgodzinnym czuwaniem modlitewnym.  

W tym czasie w każdą sobotę o godzinie 20,30 modlimy się do Naszej Pani Bogoryjskiej i łączymy się duchowo
z innymi wspólnotami parafialnymi modlącymi się również o tej porze do Najlepszej z Matek.

W tym roku rozpoczęcie modlitw do Maryi zbiegło się z Dniem Dziecka i dlatego czuwanie modlitewne poprowadziły,  pod opieką Pani Katechetki Elżbiety Trybuszkiewicz, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bogorii.  Znaczącą grupę stanowiły dzieci, które w tym roku pierwszy raz przyjęły do serca Pana Jezusa.

 

Tradycyjnie czuwanie rozpoczęło się uroczystym odsunięciem Obrazu i powitaniem Matki Bożej Pocieszenia.  Potem dzieci  z wielką żarliwością i ufnością modliły się i śpiewały pieśni Maryjne razem z wiernymi  zgromadzonymi  w Świątyni .

O 21.00  Ksiądz Dziekan Andrzej Wierzbicki, podkreślając jedność i łączność duchową z Jasną Górą zaintonował:  Maryjo Królowo Polski.  Pieśń tę wszyscy odśpiewali ze wzruszeniem.

 

Na zakończenie nastąpiło pożegnanie Naszej Pani Bogoryjskiej i zasłonięcie Jej Wizerunku. 

Pieśnią ?Zapada zmrok? i błogosławieństwem zakończył się pierwszy w tym roku sobotni wieczór czuwania
i adoracji Matki Bożej.

 

O Maryjo, Matko Dobrej Nadziei! Ty zawsze prowadzisz nas po drogach życia, tak często stromych i pełnych wybojów, do Jezusa. Matko Kościoła, Ty nam w wierze przewodzisz i wypraszasz łaski, byśmy w czynieniu dobra i chwaleniu Boga nigdy nie ustawali. Ty jesteś Pocieszycielką naszą bo razem ze swoim Synem chcesz ?otrzeć z naszego oblicza wszelką łzę?. Ty w sytuacji duchowego zagubienia polskiego narodu pokazujesz nam Jezusa, byśmy Go na nowo z wiarą przyjęli do naszych serc. Tylko On może je odnowić, umocnić i przemienić na wzór swego Serca. Maryjo, pomagaj nam trwać mocno w wierze, by iść po drogach światłości do Twojego Syna. Amen.

 

Tekst : Maria Krzyżanowska

 

 Zdjęcia : Dominik Krzyżanowski