Małżeństwo

Małżeństwo

 

Sakrament małżeństwa w naszej parafii mogą zawrzeć osoby, z których przynajmniej jedna (najczęściej narzeczona)  faktycznie mieszka (co najmniej miesiąc) na terenie naszej parafii.

UWAGA: zameldowanie nie ma tu znaczenia! Liczy się fakt rzeczywistego zamieszkania!

 

Narzeczeni mieszkający poza parafią formalności załatwiają w parafii zamieszkania.

W naszej parafii, po wcześniejszym ustaleniu terminu, udzielana jest tylko sama ceremonia ślubna.

 

 

Przygotowanie do małżeństwa w pięciu krokach

 

 

Krok 1. Ok. rok przed ślubem - rezerwacja terminu

Czynimy to nie wcześniej niż rok przed ślubem, w razie rezygnacji należy powiadomić o tym kancelarię parafialną. 

 

Krok 2. Ok. trzy miesiące przed ślubem - umówienie się na spisanie protokołu

Przychodzimy do kancelarii i umawiamy się na spotkanie celem spisania protokołu. Spisanie protokołu trwa ok. godziny, tak więc najlepiej ustalić dogodny dla wszystkich czas poza godzinami pracy kancelarii.

 

Krok 3. Ok. trzy miesiące przed ślubem - spisanie protokołu

Kto ma się zgłosić?

Konieczna jest obecność obydwojga narzeczonych.

Przynosimy następujące dokumenty:

– Świadectwo chrztu, jeżeli chrzest miał miejsce w innej parafii (świadectwo chrztu ważne jest 6 miesięcy)

– Świadectwo bierzmowania, jeżeli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o sakramencie bierzmowania (również dotyczy bierzmowanych w innej parafii)

– Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 6 miesięcy)

– Ostatnie świadectwo szkolne z religii (kopia)

– Dowody osobiste

– Świadectwo kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej

 

WAŻNE

 Po spisaniu protokołu wypisywane są zapowiedzi. Osoba spoza parafii otrzymuje je w formie wypełnionej kartki i zanosi je do swojej parafii. Po ich wygłoszeniu dostarcza ją niezwłocznie z powrotem do nas. 

 Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi. Pierwsza spowiedź jest po spisaniu protokołu. Druga tuż przed ślubem. 

Narzeczeni mieszkających razem przystępują do spowiedzi tylko raz - tuż przed ślubem.

– Kontaktujemy się z organistą.

 

Krok 4. Kilka dni przed ślubem

Spotkanie celem omówienia szczegółów ceremonii. 

Należy wówczas podać:

– dane świadków – imiona, nazwiska, rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania

– kartki ze spowiedzi

 

Krok 5. Dziesięć minut przed ślubem

– Narzeczeni ze świadkami przychodzą do zakrystii. Świadkowie przynoszą dowody osobiste

Narzeczeni i świadkowie składają podpisy na dokumentach.

Przynoszą ze sobą obrączki.

 

Przypominamy:

– zdjęcia i filmowanie mogą wykonywać osoby mające odpowiednie zezwolenie z Kurii

– w trosce o estetykę i porządek, w kościele nie sypiemy kwiatów, ryżu, confetti, itp.

– w przypadku zamawiania wokalistów, należy im przypomnieć, że podczas ślubu wykonujemy wyłącznie śpiewy liturgiczne!

Piosenek religijnych (np. TGD, Deus Meus, Mietka Szcześniaka), choćby najpiękniejszych, nie wolno wykonywać podczas Mszy św.