I rocznica powstania Legionu Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii

 

W dniu 17 lutego 2013 roku w naszym Sanktuarium Maryjnym odbyła się uroczysta msza święta związana z obchodami pierwszej rocznicy powstania Legionu Maryi Matki Bożej Pocieszenia przy parafii Trójcy Świętej w Bogorii. Licznie zebrani wierni, wśród których znajdował się Zarząd Komicjum Legionu Maryi w Tarnobrzegu, delegacje Prezydiów Legionu z zaprzyjaźnionych parafii z pocztami sztandarowymi, a także współkoncelebrujący mszę ks. kanonik Andrzej Wierzbicki i diecezjalny opiekun duchowy Legionu ks. Rafał Cudziło wysłuchali po odsłonięciu łaskami słynącego obrazu szczególnej intencji wyrażonej słowami siostry Marii Barabasz:

 

 

Najukochańsza Matko Boża Pocieszenia obecna w czczonym przez wiele pokoleń naszych przodków swoim Cudownym Wizerunku, zechciej wysłuchać dzisiaj naszych podziękowań za dotychczasową opiekę nad nami oraz naszych gorących próśb o dalszą pomoc i wsparcie.

My, Twoi żołnierze pragniemy dzisiaj w I rocznicę naszej legionowej działalności podziękować za to, że po matczynemu wsłuchiwałaś się w nasze prośby i westchnienia, co pomogło nam ocierać nasze łzy, a nasze stroskane serca napełniać balsamem ukojenia i pociechy.

Dziękując za wszystkie doznane łaski prosimy Cię przyjmij całą naszą pracę jako dowód gorącego pragnienia wzrastania w żywej wierze i miłości oraz dążenia do ostatecznego zjednoczenia z Bogiem.

Tobie Matko Pocieszenia polecamy naszą parafialną rodzinę oraz cały Kościół Powszechny. Tobie zawierzamy wszystkie siostry i braci skupionych w Prezydiach Legionu Maryi należących do Komicjum Legionu w Tarnobrzegu.

Otocz płaszczem swej opieki nasze rodziny, aby silne Bogiem dawały świadectwo chrześcijańskiego życia  w coraz bardziej zlaicyzowanym społeczeństwie.

Ciebie Matko Pocieszenia prosimy o wyjednanie dla nas – Twoich legionistów ducha modlitwy i ofiary, abyśmy mogli cieszyć się oglądaniem Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Niech nasz udział w Eucharystii wzmocni naszą wzajemną miłość i utwierdzi nas w wierze.

Polecamy w modlitwie wszystkich chorych i cierpiących z naszej wspólnoty, a także tych, którzy łączą się z nami w dzisiejszej modlitwie.

Oprawa liturgiczna Mszy Świętej, a więc czytania i śpiew psalmów, modlitwa wiernych i procesja z darami w wykonaniu sióstr i braci legionowych nadała nabożeństwu szczególnego wyrazu.

W homilii wygłoszonej przez ks. Rafała Cudziło znalazły się słowa wysokiego uznania za wszelkie działania podejmowane i realizowane przez legionistów Maryi z Bogorii służące osobistemu rozwojowi duchowemu oraz umacnianiu i szerzeniu kultu Maryi nie tylko w obrębie naszej parafii, ale również na zewnątrz niej.

Zarząd Komicjum w Tarnobrzegu, przed którym w dniu 16 lutego Zarząd Prezydium Legionu w Bogorii złożył sprawozdanie docenił szczególne zaangażowanie i wzorcowe współdziałanie sióstr i braci legionowych z Bogorii nad takimi działaniami jak na przykład:

-         Zakup wyposażenia i przygotowanie sali zebrań,

-         ufundowanie i organizowanie uroczystego poświęcenia sztandaru,

-         założenie biblioteczki legionowej dla propagowania i ułatwiania rozwoju czytelnictwa książek i prasy religijnej,

-         udział w uroczystościach rad wyższych i inicjowanych przez nie wspólnych przedsięwzięciach,

-         przygotowywanie i czynne uczestnictwo w liturgii uroczystych mszy św. związanych z powstaniem legionu, poświęceniem sztandaru, uroczystościami odpustowymi Matki Bożej Pocieszenia i rocznicy koronacji Jej Cudownego Wizerunku,

-         czynne uczestnictwo w nabożeństwach pierwszo-czwartkowych w intencji kapłanów, nabożeństwach pierwszo-piątkowych, nabożeństwach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca,

-         szerzenie kultu Maryi poprzez Nabożeństwa Fatimskie i propagowanie hasła? Noście Cudowny Medalik?  wskutek czego rozdano 1200 szt. medalików wśród parafian i pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w Bogorii,

-         objęcie apostolatem ?Margaretka? 8 księży

-         Inne nie mniej cenne przedsięwzięcia.

W czasie rocznicowego nabożeństwa do Prezydium Legionu przystąpiły siostry Krystyna, Joanna i Halina składając wobec Patronki Legionu i zebranych uroczyste przyrzeczenie kładąc swoie dłonie na Auksylium.

Na zakończenie nabożeństwa Legioniści złożyli uroczyste podziękowanie dla wszystkich obecnych uczestników uroczystości i odśpiewali wspólnie Hymn Legionu i odmówili modlitwy końcowe..

Zwieńczeniem uroczystości była wspólna agapa przygotowana w świetlicy życzliwej legionistom Szkoły Podstawowej w Bogorii.

 

Tekst i zdjęcia:

Cz.Brudek