Czytelnia

Prawo kanoniczne


Prawo Kanoniczne - Prawo obowiązujące w kościele katolickim .

Nazwa pochodzi od podstawowej jednostki redakcyjnej kościelnych aktów prawnych - kanonu. Pierwotnie to właśnie zbiory kanonów (Canones) tworzyły Prawo Kanoniczne - choc były i są stosowane również inne formy przepisów redakcji. Dla odróżnienia dwóch prawnych porządków - świeckiego i kościelnego - przepisy świeckie oznaczano nomoi (gr. ?????). Kanon (łac. canon) to wyraz pochodzenia greckiego (???????) oznaczający dosłownie sznur ciesielski, a w przenośni prawidło, wzorzec - normę.

Prawo Kanoniczne oznacza też dyscyplinę naukową, ktorej przedmiotem są normy należące do systemu prawa kanonicznego.

 

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO