Czytelnia

Tydzień biblijny

Tydzień Biblijny zwraca naszą uwage na Biblię - Pismo Święte. To Święta Księga zawierająca Słowo Boże. Ono nas skutecznie pouczy i oświeci na drodze do Królestwa Bożego. Jezus Chrystus siebie określił: "ja jestem prawdą, drogą i życiem" (J 14, 6). Dzisiejszemu człowiekowi zalanemu powodzią słów o różnej wartości, potrzeba prawdy, zagubionemu - drogi, aby Jego życie było owocne dla teraźniejszości i wieczności. Satysfakcjonującą odpowiedź na pytania o prawdę i drogę może nam dać sam Bóg poprzez karty Biblii. W długie jesienne wieczory bierzmy do rąk Pismo Święte i czytajmy je także w rodzinach, aby sprawa Królestwa Bożego stała się dla nas priorytetowa.


Strony biblijne-warto odwiedzić: