Czytelnia

Komitet budowy Muzeum Jana Pawła II

Powstał komitet budowy Muzeum Jana Pawła II

 

4 listopada, w liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza, bp Krzysztof Nitkiewicz powołał komitet budowy Muzeum Jana Pawła II, które będzie mieścić się przy bazylice konkatedralnej w Stalowej Woli. Bazylika została poświęcona 2 grudnia 1973 roku przez Kardynała Karola Wojtyłę, wybranego 16 października 1978 roku na Stolicę Piotrową jako Jan Paweł II. "Podobnie jak całe dzieło Sługi Bożego, przypomina ona o wielkiej pracy Kościoła Katolickiego na rzecz głoszenia Ewangelii i umacniania wiary świętej, obrony godności ludzkiej i praw narodów do samostanowienia" - napisał w dekrecie powołującym komitet budowy bp Krzysztof Nitkiewicz.

Warto dodać, że sama budowa kościoła konkatedralnego w Stalowej Woli obrazuje doskonale trudności na jakie napotykała w okresie komunistycznym wspólnota wierzących. "Zgoda na budowę świątyni została wydana przez komunistyczne władze w roku 1958" - wyjaśnia bp Edward Frankowski, który w roku 1978 został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. "Niestety po trzech latach, rozpoczęta przez ks. prał. Józefa Skoczyńskiego budowa świątyni, została wstrzymana przez komunistyczne władze, które czyniły wszystko, aby w centrum miasta nie powstał kościół. Ten stan rzeczy trwał przez dziesięć lat, do roku 1971, kiedy to w wyniku politycznych przemianach uzyskano zgodę na dokończenie świątyni" - mówi bp Frankowski.

Na czele komitetu budowy Muzeum Jana Pawła II, ustanowionego dekretem ordynariusza sandomierskiego bp. Krzysztofa Nitkiewicza stanął bp Edward Frankowski. W jego skład wchodzą ponadto: ks. prof. Wilhelm Gaj - Piotrowski, ks. prał. Jan Kozioł, pan Lucjusz Nadbereżny, ks. kan. Andrzej Rusak, pan Władysław Szpunar, ks. prał. Edward Madej i ks. prof. Jan Zimny.

Zadaniem komitetu jest skatalogowanie zebranych już pamiątek po Słudze Bożym Janie Pawle II (większość z nich będzie pochodzić z prywatnego zbioru ks. prof. Wilhelma Gaja - Piotrowskiego, który wyraził gotowość do ich przekazania), gromadzenie nowych eksponatów oraz przygotowanie miejsc pod ich prezentację. Opiekę merytoryczną nad tworzonym Muzeum sprawuje działające od ponad 100 lat Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, które również przechowuje pamiątki po Janie Pawle II związane z jego pielgrzymkami do Polski.