Czytelnia

Bądź Pozdrowiona Maryjo! Matko Pocieszenia! Nasza kochana Bogoryjska Matko!

 

Bądź Pozdrowiona  Maryjo! Matko Pocieszenia! Nasza kochana Bogoryjska Matko!

Dziękujemy, że jesteś z nami już 387 lat.

Kiedyś przyszłaś do Kany Galilejskiej, do domu nowożeńców, do małżeństwa na progu ich wspólnego życia, życia w rodzinie. I wtedy Maryjo wyprosiłaś pierwszy cud u Twego Syna, cud przemiany wody w wino, i cud wiary u Apostołów, tam obecnych.

387 lat temu , to jest w dziesięć lat po powstaniu naszego miasta przybyłaś wraz ze swoim Synem do naszej Bogoryjskiej Kany w Cudownym Znaku Matki Bożej Pocieszenia, którą my nazywamy Panią Bogoryjską.

Przez wieki roztaczasz swoją macierzyńską miłość nad tym wiernym, maryjnym ludem. Dziękujemy za Twoją obecność wśród nas. Dziękujemy Ci za łaski i cuda, których świadectwa na przestrzeni wieków dostarczyło tak wiele osób.

KLĘKAMY W POKORZE U STÓP TWEGO TRONU, ABY ZAWIERZYĆ CI RODZINY NASZEGO DEKANATU.

 

Oddajemy Ci wszystko, co posiadamy, cały nasz dom i dobytek, ale nade wszystko oddajemy Ci samych siebie.

My, rodzice, powierzamy Twojej szczególnej opiece nasze dzieci, tak jak dzieci nasze polecają nas Tobie w swoich codziennych modlitwach.

Bądź Królową i Matką naszej parafialnej rodziny. Uznaj ją za wyłączną swoją własność. Niech Twój Syn będzie Królem i Panem naszego domu.

My zaś przyrzekamy Ci, Matko, bronić świętości ogniska rodzinnego -” domowego Kościoła; strzec skarbu wiary i pogłębiać ją przez słuchanie Słowa Bożego, uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej, codzienną wspólną modlitwę i zachowywanie przykazań Bożych i kościelnych.

W Kanie Bogoryjskiej  ciągle trwa wesele. I na tym weselu od prawie czterystu już lat jest Matka. Matka Pocieszenia, która ustawicznie do nas mówi.

Matko Bogoryjska , Pani staszowskiej i opatowskiej ziemi zapewniamy, że nadal pragniemy wsłuchiwać się w Twoje orędzie, aby żyć tym, co do nas mówisz. Tego szczerze pragniemy. Uproś nam Matko ten dar.

Maryjo, wielka to radość, że jesteś z nami.! To dla nas wielki dar, ale i także wyzwanie.

Maryjo, Matko Pocieszenia, uproś nam u Twego Syna łaskę przemiany serc, ożywienia i pogłębienia naszej wiary i miłości.

Chcemy być wierni Twemu Synowi, Jego prawu miłości, chcemy być ?Bogiem silni?.

Matko, jak byłaś ze swoim Synem na weselu w Kanie Galilejskiej, tak bądź razem z nami w naszym życiu małżeńskim i rodzinnym. Zachowaj nas od nieszczęść i wszelkich niebezpieczeństw. Broń nas od złego. Ustrzeż nas,€” gorąco prosimy,€” od tego wszystkiego, co mogłoby naruszyć jedność i pokój w naszej rodzinie. Daj zdrowie duszy i ciała nam i naszym dzieciom. Prosimy o szczególną opiekę dla wszystkich członków naszej rodziny. Dopomóż nam wytrwać w zgodzie i miłości do końca naszego życia.

 

Święta Rodzino -€” Jezu, Maryjo, Józefie, opiekujcie się nami.  Amen