Czytelnia

Wszystkich Świętych - 2010

Tegorocznym uroczystościom związanym ze Świętem Wszystkich Świętych i następującym po nim Dniem Zadusznym w naszej parafii towarzyszyło duże zainteresowanie wiernych. Już na kilka dni przed1 listopada cmentarz parafialny był przygotowany do uroczystości.

 

Ranek Dnia Wszystkich Świętych powitał nas piękną i słoneczną pogodą. Groby pokryły się kolorowymi kwiatami i setkami zniczy, a cmentarz stopniowo zaludniał się na długo przed rozpoczęciem wyznaczonej na godz. 11-tą uroczystej Mszy Świętej, odprawianej w intencji wszystkich zmarłych. Prowadzący Mszę ks. kanonik Andrzej Wierzbicki zwrócił uwagę na uroczysty, podniosły i radosny w swej wymowie charakter Święta Wszystkich Świętych. Zwrócił uwagę na fakt, że w Niebie przebywają i wspomagają nas nieustannie nie tylko święci oficjalnie kanonizowani, ale i święci pochodzący spośród rzeszy zwyczajnych ludzi. Jeśli więc nasi zmarli przodkowie sumiennie realizowali swoje powołanie, dbali o rodzinę i przestrzegali wszelkich praw Boskich i ludzkich, to w ten sposób zasłużyli na miano świętych. Mówca podkreślił fakt, że my wszyscy jesteśmy zaproszeni do świętości i możemy ten cel osiągnąć jeśli przyjmiemy za wiodącą zasadę naszego życia przykazanie Świętego Augustyna : Jeśli w twoim życiu Bóg jest na właściwym miejscu, to wszystko inne również będzie na swoim miejscu. Piękna i poruszająca nauka przygotowała nas do uroczystej procesji po terenie cmentarza, w czasie której wspominano zmarłych i modlono się o ich zbawienie.Po procesji dokonano poświęcenia nowych pomników, które powstały w ostatnim okresie. Podniosła atmosfera tego dnia do późnej nocy ściągała na cmentarz ludzi pragnących w ciszy i spokoju ponownie spotkać się z ze swoimi bliskimi.

 

Dzień Zaduszny,mimo że był dniem normalnej pracy sprowadził do kościoła i na cmentarz również liczne grono parafian, modlących się o zbawienie swoich bliskich tak podczas Mszy Świętych w kościele, jak i podczas procesji po cmentarzu.