Czytelnia

Adwent

 


Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla czyli między 29 listopada a 3 grudnia. Trwa on od 23 do 28 dni, z których cztery zawsze są niedzielami. Adwent kończy się wigilią Bożego Narodzenia, która niekiedy zbiega się z czwartą niedzielą Adwentu. Adwent rozpoczyna się od pierwszych nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu, a kończy się pierwszymi nieszporami Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele.

 

Czytaj więcej...

Prawo kanoniczne


Prawo Kanoniczne - Prawo obowiązujące w kościele katolickim .

Nazwa pochodzi od podstawowej jednostki redakcyjnej kościelnych aktów prawnych - kanonu. Pierwotnie to właśnie zbiory kanonów (Canones) tworzyły Prawo Kanoniczne - choc były i są stosowane również inne formy przepisów redakcji. Dla odróżnienia dwóch prawnych porządków - świeckiego i kościelnego - przepisy świeckie oznaczano nomoi (gr. ?????). Kanon (łac. canon) to wyraz pochodzenia greckiego (???????) oznaczający dosłownie sznur ciesielski, a w przenośni prawidło, wzorzec - normę.

Prawo Kanoniczne oznacza też dyscyplinę naukową, ktorej przedmiotem są normy należące do systemu prawa kanonicznego.

 

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

Tydzień biblijny

Tydzień Biblijny zwraca naszą uwage na Biblię - Pismo Święte. To Święta Księga zawierająca Słowo Boże. Ono nas skutecznie pouczy i oświeci na drodze do Królestwa Bożego. Jezus Chrystus siebie określił: "ja jestem prawdą, drogą i życiem" (J 14, 6). Dzisiejszemu człowiekowi zalanemu powodzią słów o różnej wartości, potrzeba prawdy, zagubionemu - drogi, aby Jego życie było owocne dla teraźniejszości i wieczności. Satysfakcjonującą odpowiedź na pytania o prawdę i drogę może nam dać sam Bóg poprzez karty Biblii. W długie jesienne wieczory bierzmy do rąk Pismo Święte i czytajmy je także w rodzinach, aby sprawa Królestwa Bożego stała się dla nas priorytetowa.


Strony biblijne-warto odwiedzić:

 

SALVE REGINA w Sadomierzu

 

Osobliwości Sandomierza SALVE REGINA

Wzgórza: Salve Regina i Żmigród należą do Osobliwości Geologicznych starożytnego Sandomierza, miasta o tysiącletniej historii. O górze Salve Regina krążą wśród ludnoci Sandomierskiej różne opowiadania i legendy, napisał ks wielce zasłużony dla naszego miasta. Józef Rokoszny (1870-1931) w książce pt. "Pamiątki Sandomierza - Ludzie i rzeczy", wydanej w Warszawie w 1913 roku.

Czytaj więcej...