Narodowe Święto Niepodległości w Bogorii - 2012

W niedzielę 11 listopada 2012 r., gdy w całym kraju obchodzono Narodowy Dzień Niepodległości do naszego sanktuarium przybyli przedstawiciele władz samorządowych gminy, organizacji kombatanckich i społeczno politycznych oraz dość liczna grupa parafian i przedstawicieli społeczności z całej gminy, aby modlić się wspólnie w intencji naszej Ojczyzny.

 

Przewodniczący uroczystościom kościelnym ks. kanonik Andrzej Wierzbicki w niezwykle zaangażowanej duchowo homilii nawiązał do realiów historycznych w jakich rodziła się nasza niepodległa Ojczyzna i powiedział m.in. to, co następuje:

...Dzisiaj, po 94 latach od odzyskania niepodległości, w tym wyjątkowym i uroczystym dniu urodzin naszej wspólnej matki Ojczyzny zbieramy się wspólnie i mimo, że mamy różne zawody, zajmujemy różne pozycje społeczne i posiadamy różne zapatrywania, to jednak przychodzimy modlić się razem ze względu na naszą wspólną matkę Ojczyznę. Przychodzimy tu, aby wspólnie dziękować Bogu za odzyskaną po 123 latach niepodległość. Chcemy też dziękować za tych Polaków, którzy oskarżani przez współczesnych za brak realizmu nie dali się zniewolić i w każdym pokoleniu stawali do powstań. Chcemy też dziękować tym Polakom, którzy dzięki dyplomatycznym zabiegom wywalczyli uznanie naszego prawa do samodzielnego bytu państwowego. Będziemy również dziękować Bogu za ówczesne władze tworzące z wielkim mozołem zręby naszej państwowości. Przychodzimy też aby prosić Ojca w niebie o dalszą opiekę i o to, abyśmy w zwyczajnych warunkach potrafili wspinać się na wyżyny ducha i szanowali naszą wolność, która przecież nie została nam ofiarowana. Pracowały na nią całe pokolenia poprzez pracę na rzecz utrzymania świadomości narodowej, zdolności organizacyjnej, stanu posiadania gospodarczego, tężyzny fizycznej w różnych organizacjach polskich, tak świeckich jak i kościelnych...

Nawiązując do szczególnej wartości jaką jest patriotyzm mówca przypomniał o tym, że patriotyzm to stawianie dobra kraju ponad dobro osobiste, a w szczególnych okolicznościach nakazujący nawet oddanie tego, co dla człowieka najważniejsze, włącznie z życiem. Taka postawa jest zgodna z wartościami jakie niesie chrześcijaństwo, a poprzez związek z nim nabiera właściwego wymiaru.

?Czcij Ojca swego i Matkę swoją, a Ojczyzna to twoja i moja Matka? podkreślił ks. kanonik.

Omawiając znaczenie słowa Ojczyzna mówca posłużył się cytatem wypowiedzi bł. Jana Pawła II, który powiedział: ? Słowo Ojczyzna posiada dla nas takie znaczenie pojęciowe i uczuciowe jakiego nie znają inne narody, które nie doznały tak jak nasz naród dziejowych strat, krzywd i zagrożeń?. Dobro wspólne w chrześcijańskim znaczeniu tego słowa, to coś więcej niż tylko dobro doczesne. Ziemska Ojczyzna jest naszym wyjątkowym miejscem, a przez to niezastąpionym miejscem w pielgrzymowaniu do Niebieskiej Ojczyzny.

My tutaj w Bogorii, tak jak to czynili nasi poprzednicy przed laty oddajemy dzisiaj w ręce Naszej Matki Bożej Pocieszenia sprawy naszego narodu, wierząc, że nasze prośby będą wysłuchane - zakończył swoją homilię ks. kanonik.

Po uroczystej mszy św. Wszyscy jej uczestnicy w zorganizowanym pochodzie udali się pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono utrzymane w barwach narodowych wiązanki kwiatów i gdzie przedstawiciele Chorągwi Rycerstwa Ziemi Staszowskiej oddali salwę honorową z broni palnej.
Po części oficjalnej uroczystości zebrani udali się do Gminnego Domu Kultury gdzie młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Bogorii zaprezentowała przy pełnej sali piękny program artystyczny.

 

Tekst i zdjęcia Cz.B.