Inauguracja Roku Wiary w naszej wspólnocie parafialnej

 

Dzień 14 października 2012 roku w naszej parafii połączył w sobie trzy niezwykłe wydarzenia. W tym dniu nastąpiła bowiem uroczysta parafialna inauguracja Roku Wiary 2012-2013, oraz obchody XII Dnia Papieskiego prowadzonego pod hasłem ?Jan Paweł II €“ papież rodziny€œ. Trzecim ważnym wydarzeniem było oficjalne zakończenie prac konserwatorskich i renowacyjno-remontowych jakim na przestrzeni ostatnich czterech lat poddano wnętrze jak i elewację zewnętrzną naszego sanktuarium.

 

Inaugurując Rok Wiary w naszej parafii ks. Kanonik Andrzej Wierzbicki  uroczyście wniósł symbolicznie przekazane przedstawicielom parafii, zgromadzeń zakonnych i młodzieży ksiąg z tekstami soborowymi oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego przez Biskupa Sandomierskiego w czasie diecezjalnej inauguracji Roku Wiary jaka odbyła się w Katedrze Sandomierskiej w dniu 10 października br. Omawiając znaczenie Roku Wiary mówca wskazał na słowa pasterzy kościoła podkreślających fakt, że Rok Wiary ...ma służyć temu, aby każdy z nas indywidualnie i we wspólnocie uświadomił sobie, iż wiara jest największym skarbem, jaki posiadamy, skarbem o który trzeba się troszczyć i tak z niego korzystać, aby przynosił jak najobfitsze owoce -.... Wobec ofensywy laicyzmu nie wystarczy bowiem sama tylko celebracja sakramentów. Nie wystarczy szkolna katecheza mająca nieraz formę jednej z wielu lekcji. Nie wystarczą ogłoszenia parafialne na końcu Mszy świętej. Mamy wziąć do rąk Pismo Święte, dokumenty Soboru Watykańskiego II i Katechizm Kościoła Powszechnego, aby przez ich lekturę i medytację odkrywać czego żąda od nas Pan, umacniać wiarę i dzielić się Dobrą Nowiną z innymi, którzy są daleko od Chrystusa i Kościoła. - Niech ten rok umocni gorliwość tych, którzy już to czynią. Niech rozbudzi większy zapał w tych, którzy odczuwają znużenie lub stali się letni. Niech obudzi śpiących €“ mówił nasz duszpasterz.

Dzień Papieski to kolejna okazja do spojrzenia na Naszego Papieża, Największego z Polaków jako na niezwykle skromnego człowieka, ale i autora niezwykle bogatej spuścizny jaką po sobie pozostawił. Wielu z nas zaliczających siebie do Pokolenia JP II z dumą wspomina jego zasługi dla nas jako zwykłych katolików, dla całej chrześcijańskiej wspólnoty i dla świata. Dowodem na to jest choćby czynne wspomaganie budowy dzieła zwanego Żywym pomnikiem Jana Pawła II €“ czyli wspomaganie funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów, którymi opiekuje się Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Trzecia przyczyna do dzisiejszego świętowania, czyli zakończenie prac renowacyjnych  w naszym sanktuarium stała się okazją do gospodarskiej wizyty w naszej parafii duszpasterza naszej diecezji ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. To Jego decyzji o podniesieniu rangi naszego kościoła i ustanowieniu tu Sanktuarium Maryjnego zawdzięczamy tak wiele. Dzisiejsze świętowanie zakończenia prac renowacyjnych jest wspólnym osiągnięciem  naszych parafian, władz samorządowych gminy, powiatu staszowskiego i Sejmiku Samorządowego Województwa Świętokrzyskiego jak i Funduszy Unii Europejskiej, którzy solidarnie ten projekt wsparli finansowo. Główny koordynator naszego wspólnego przedsięwzięcia kustosz sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii ks. kanonik Andrzej Wierzbicki, nie kryjąc wzruszenia podziękował wszystkim za niezwykłe zaangażowanie modlitewne, ale i materialne wsparcie naszego wspólnego dzieła i poprosił ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza o poświęcenie odnowionych ostatnio pięciu barokowych ołtarzy bocznych, ambony, prospektu organowego i prac wykonanych na zewnątrz świątyni. Ksiądz biskup przemawiając z tej okazji podkreślił zasługi fundatorów świątyni i licznych ich następców, którzy świątynię wyposażyli w niezwykle piękne ołtarze wskazując na fakt, że te wszystkie dary płynęły z ich żywej wiary. Tak samo ocenił dokonania naszego pokolenia wiernych należących do tutejszej wspólnoty, która nie szczędząc sił i środków zadbała o to, aby nie zaprzepaścić dorobku poprzednich pokoleń i przywrócić jej dawny blask. Ksiądz biskup udzielając wszystkim parafianom pasterskiego błogosławieństwa wyraził nadzieję na to, że w odnowionych wnętrzach świątyni równie dynamicznie będzie się rozwijać i stale wzmacniać nasze życie duchowe.

 

Autor tekstu Cz.B.

 

Zdjęcia Adam Krzyżanowski