Kongres Mariologiczny w Sandomierzu

W dniu 30 czerwca 2012 r w Sandomierzu odbył się organizowany przez Legion Maryi Kongres Mariologiczny. Uroczyste spotkanie, które odbyło się pod hasłem ?Kościół naszym domem, Maryja Matką Kościoła? zgromadziło Prezydia Legionowe skupiające członków stowarzyszenia maryjnego z terenu diecezji sandomierskiej, kieleckiej i tarnowskiej oraz przedstawicieli innych ruchów katolickich. Bazylika napełniła się wieloma sztandarami parafialnych oddziałów Legionu, pośród których powiewał również piękny sztandar Legionu pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia działającego przy naszej parafii.

Uroczystości Kongresu rozpoczęto wspólną modlitwą  prowadzoną przez członkinie Komicjum Legionu w Tarnobrzegu organizatora kongresu. W pięknych  wnętrzach bazyliki katedralnej odbyła się następnie Msza święta koncelebrowana przez kilkudziesięciu duchowych opiekunów Legionu oraz księży proboszczów i wikariuszy z terenu diecezji. Przy sprawowaniu tej ofiary uczestniczył również duchowy opiekun naszego Legionu ks. kanonik Andrzej Wierzbicki.

Modlitwie przewodził ks. prof. dr hab.Zdzisław Janiec, który podczas homilii wskazał na wielostopniowy charakter kultu maryjnego. -W zależności od sposobu  odnoszenia się do osoby Matki Najświętszej możemy mówić o pobożności jednoliterowej tzn. ?modlić się z Maryją?, pobożności dwuliterowej, czyli modlić się ?do Maryi? oraz trzyliterowej oznaczającej najgłębszą relację, czyli modlić się i żyć ?jak Maryja? - mówił kaznodzieja.

Uczestników kongresu odwiedził w tym czasie Pasterz diecezji bp Krzysztof Nitkiewicz , który podkreślił znaczenie wspólnego zaangażowania tak wielu osób w pogłębianie duchowych więzi z Maryją. - Wiara nie jest jakąś abstrakcyjną doktryną, ideologią daną ku pokrzepieniu serca. Wiara jest życiem z Bogiem. Ona kontemplując niebo jednocześnie mocno stąpa po ziemi. Wiara Maryi, Matki Syna Bożego i Matki Kościoła jest wzorem dla wszystkich wierzących. Dlatego cieszę się z inicjatywy zorganizowania w naszej diecezji Kongresu Mariologicznego. Pragniemy iść przez Maryję do Jezusa, do pełni chrześcijańskiego życia, w pokornej służbie Bogu i człowiekowi - mówił do legionistów bp Krzysztof Nitkiewicz.

Druga część Kongresu odbyła się w sali Katolickiego Domu Kultury św. Józefa, gdzie podczas sesji naukowych ks. Tomasz Lis przybliżył licznie zebranym uczestnikom obrad temat ?Tajemnica ikony Maryi w aspekcie współczesnej kultury obrazu?, zaś w drugim wykładzie ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec podjął i rozwinął temat ?Czy kult Maryi w Kościele w Polsce potrzebuje odnowy??

. W Godzinie Miłosierdzia uczestnicy spotkania modlili się w sandomierskiej katedrze zawierzając działania ewangelizacyjne i duchowe dary Maryi przed ikoną Matki Bożej Ostrobramskiej. Po koronce słowo do uczestników skierował biskup Edward Frankowski.

Trzecim punktem maryjnego Kongresu był Marsz Ewangelizacyjny poprowadzony ulicami, do pomnika na rynku starego miasta.

Z rozmów przeprowadzonych z uczestnikami Kongresu wynika, że uczestnictwo w obradach i we wspólnych modlitwach uświadomiło każdemu jak ważne we współczesnej dobie jest wspólne świadectwo żywej wiary. - Mogliśmy poczuć podczas Kongresu i Marszu Ewangelizacyjnego wielką siłę serc zaangażowanych w maryjne apostolstwo. Był to jednocześnie dobry czas wspólnych spotkań i dzielenia się z innymi tym, co czynimy na co dzień w naszych parafiach. Wnioski z kongresu będą omówione w gronie współbraci i sióstr na najbliższym spotkaniu i posłużą jako wytyczna do dalszej pracy powiedziała Prezydent Legionu w Bogorii.

 

Opracował Cz.B.

 

Zdjęcia: