Obchody Dnia Chorych w parafii Trójcy Św. w Bogorii

Cz.B.

Od 1993 Kościół katolicki na całym świecie obchodzi w dniu 11 lutego - w święto Matki Bożej z Lourdes - Światowy Dzień Chorego.

Ustanowienie tego święta było niezwykle cenną inicjatywą Jana Pawła II, a zarazem konkretną jego odpowiedzią na zgłaszane od wielu lat z różnych stron świata prośby i postulaty, aby przynajmniej jeden dzień w roku poświęcić w sposób szczególny tym, którzy fizycznie i duchowo nie mogą w pełni korzystać z uroków życia oraz oczekują naszej pomocy i wsparcia. Nasza parafia włączyła się w obchody tego święta i już w ostatnią niedzielę usłyszeliśmy zapowiedź specjalnego uczczenia Dnia Chorego oraz zaproszenie do przywiezienia na specjalną mszę w sobotę 11 lutego swoich bliskich, którzy zdjęci chorobą nie są w stanie samodzielnie przybyć, aby wspólnie modlić się o zdrowie i przyjąć Sakrament Chorych.

 

Odprawiający dzisiejszą Mszę świętą w intencji chorych parafian ks. proboszcz Andrzej Wierzbicki przywitał przybyłych oraz duchowo połączył się w modlitwie z wszystkimi chorymi pozostającymi pod opieką służby zdrowia w szpitalach i tymi, którym silne mrozy nie pozwoliły na osobiste uczestnictwo. Przywołał wiele fragmentów Pisma Świętego mające odniesienie do uzdrawiania chorych , jak choćby ten:

?Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła" ? powiedział Jezus do jednego z dziesięciu uzdrowionych trędowatych. Te słowa przyświecają tegorocznym diecezjalnym i parafialnym obchodom Światowego Dnia Chorego.

?Pragnę zachęcić chorych i cierpiących, aby znajdowali zawsze bezpieczną kotwicę w wierze, która karmi się słuchaniem Słowa Bożego, osobistą modlitwą i sakramentami" ? napisał Papież Benedykt XVI wyjaśniając znaczenie słów Ewangelii dotyczących chorych w orędziu przygotowanym z tej okazji.

Spotkanie Jezusa z dziesięcioma trędowatymi, opowiedziane w Ewangelii św. Łukasza, a w szczególności słowa, które Chrystus Pan kieruje do jednego z nich: ?Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła? pomagają uświadomić sobie, jak ważna jest wiara dla osób, które pod ciężarem cierpienia i choroby zbliżają się do Pana. W spotkaniu z Nim mogą rzeczywiście doświadczyć, że kto wierzy, nigdy nie jest sam! Bóg bowiem w swoim Synu nie zostawia nas samych z naszymi niepokojami i cierpieniami, ale jest z nami, pomaga nam je znosić i pragnie uzdrowić do głębi nasze serce. Wiara owego trędowatego, który widząc, że został uzdrowiony,  jako jedyny ? w odróżnieniu od pozostałych ? pełen zdumienia i radości natychmiast wraca do Jezusa, by wyrazić Mu swoją wdzięczność, pozwala dostrzec, że odzyskane zdrowie jest znakiem czegoś cenniejszego od zwykłego wyleczenia w sensie fizycznym, jest znakiem uzdrowienia, którym Bóg obdarza nas za pośrednictwem Chrystusa. Wyrażają to słowa Jezusa: twoja wiara cię uzdrowiła. Ten, kto w cierpieniu i chorobie wzywa Pana, może być pewnym, że Jego miłość nigdy go nie opuści i że również miłość Kościoła, który jest przedłużeniem w czasie zbawczego dzieła Chrystusa, nigdy go nie zawiedzie. Wyzdrowienie fizyczne, wyraz głębszego uzdrowienia, ukazuje tym samym, jakie znaczenie ma dla Chrystusa cały człowiek, z duszą i ciałem ? mówi nasz Ojciec Święty w orędziu skierowanym do chorych.

W czasie Mszy świętej wszyscy obecni chorzy mogli skorzystać z Sakramentu Chorych oraz specjalnego indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Wszyscy uczestnicy otrzymali ponadto specjalną modlitwę i błogosławieństwo Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.

 

Zdjęcia: