Wizytacja kanoniczna w naszej parafii

Pan Jezus, jako jedno z ostatnich pouczeń, przekazał Apostołom, aby szli na cały świat i nauczali wszystkie narody. Oczywiście nakaz ten nie dotyczy tylko samych Apostołów, ale także ich następców, czyli biskupów. Każdy z nich jest odpowiedzialny za powierzoną mu cząstkę Kościoła powszechnego.

 

Jednym z obowiązków biskupa, przewidzianych w prawie kościelnym, jest wizytowanie diecezji. Zazwyczaj dokonuje się to poprzez odwiedzanie konkretnych parafii. Taka wizytacja, przeprowadzana w każdej parafii średnio co 5 lat, ma służyć przede wszystkim umocnieniu w wierze, wspólnej modlitwie, a także poznaniu lokalnej wspólnoty i omówieniu spraw duszpasterskich, w tym także planów rozwoju parafii, nie pominąwszy problemów czy spraw trudnych.

Przy okazji wizytacji biskup celebruje Mszę świętą, naucza, błogosławi małżonków, dzieci i osoby samotne, nawiedza kościoły i kaplice na terenie parafii, spotyka się z kapłanami i grupami parafialnymi, odwiedza chorych, idzie do szkół, a także dokonuje czynności liturgicznych jemu przypisanych, np. poświęcenia ołtarza czy udzielania niektórych sakramentów.

Nasza parafia będzie gościć Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza ordynariusza diecezji sandomierskiej, w dniach 13 i  14 stycznia br.

Zapraszamy na mszę św.sprawowaną przez Pasterza naszej Diecezji w piątek o godz.16.30 i w sobotę o godz.11,30.