Rok 2009

Odpusty w Roku Kapłańskim

Ks. Andrzej Wierzbicki


D E K R E T

BISKUPA SANDOMIERSKIEGO Krzysztofa NITKIEWICZA

dotyczący odpustów w Roku Kapłańskim

 

 

Zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25 kwietnia 2009 r. dotyczącym odpustów w Roku Kapłańskim, wyznaczam dodatkowe dni, w ktore wierni na terenie Diecezji Sandomierskiej Będą Mogli uzyskać odpust zupełny:

 

1.Każdy pierwszy piątek miesiąca

2.Wielki Czwartek (l kwietnia 2010 r.)

3.IV Niedziela Wielkanocna (25 kwietnia 2010 r.)

4.Wspomnienie liturgiczne błogosławionych Męczenników Sadoka i Towarzyszy (2 czerwca 2010 r.)

 

Wyznaczonymi Dniami przez Penitencjarię Apostolską są:

 

1.Dzień otwarcia Roku Kapłańskiego (19 czerwca 2009 r.)

2.Każdy pierwszy czwartek miesiąca

3.Wspomnienie liturgiczne Ś w. Jana Marii Vianneya (4 sierpnia 2009 r.)

4.Dzień Data zakończenia Roku Kapłańskiego (19 czerwca 2010 r.)

W Wymienione wyżej dni wierni mogę uzyskać odpust zupełny, jesli wezmą Udział we Mszy Świętej, ofiarują tego dnia modlitwy i dobre uczynki w intencji uświęcenia kapłanów, jak Również przystąpią do sakramentalnej spowiedzi, komunii Św. i odmówią modlitwę dowolna Według intencji Ojca Świętego. Odpust Może być ofiarowany za siebie Lub osobę zmarłą.

 

Sandomierz, dnia 9 października 2009 roku

+ Krzysztof Nitkiewicz

BISKUP Sandomierski