Rok 2009

Niedziela 25.10.2009r

 

W niedzielę 25.10.2009 r. poświeconą obchodom konsekracji kościołów oraz wznoszeniu modlitw w imieniu fundatorów, budowniczych i wszystkich dobrodziejów, którzy na przestrzeni wieków starali się wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do wznoszenia, upiększania i utrzymania we właściwym stanie naszych światyń staliśmy się świadkami odsłonięcia Ołtarza Głównego w naszym Sanktuarium.

 

 

 

Mimo, że jeszcze trwają drobne prace remontowe, a dzieło renowacji nie zostało formalnie odebrane przez Wojewódzkiego i Diecezjalnego Konserwatora Zabytków to parafianie uczestniczący w niedzielnych nabożeństwach mogli już cieszyć oczy efektami pracy konseratorów. Niniejszy komunikat oraz pierwsze zdjęcia mają służyć temu, abyśmy wszyscy nazywający się czcicielami Matki Boskiej Bogoryjskiej mogli jednocześnie uczestniczyć w tym wydarzeniu.

 

 

 

Po renowacjiUrok uroczystości