Odpust w kościele filialnym w Mostkach

 

14 sierpnia jest dniem obchodów rocznicy śmierci świętego Ojca Maksymiliana Kolbe, który jest patronem kaplicy w Mostkach. Dlatego właśnie stał się dniem odpustu  w tej świątyni gromadzącym znaczną liczbę wiernych z Mostek i miejscowości przynależących do innych parafii ale ciążących ku tej właśnie kaplicy.

 

Eucharystyczne spotkanie wspólnoty wiernych prowadził wikariusz naszej parafii ks. Paweł Byczek. W homilii wygłoszonej z tej okazji skupił się na rozważaniu przewidzianych na ten dzień czytań z Pisma Świętego w połączeniu z historią życia  św. Ojca Maksymiliana Kolbe, który wybrał dobrowolnie śmierć głodową w zamian za nieznanego mu współwięźnia - Franciszka Gajowniczka. który błagał o litość tłumacząc, że ma rodzinę. Ojciec Kolbe konał ponad 2 tygodnie . F. Gajowniczek przeżył wojnę. Czyn ten uznano jako akt najwyższego człowieczeństwa w chwili największego jego upadku. Jeśli nasz wielki patron realizował skierowane do nas wszystkich powołanie do życia w miłości do Boga i drugiego człowieka, to mamy okazję do zastanowienia się nad tym jak my sami realizujemy to samo powołanie - mówił ks. Paweł.

   Przed zakończeniem Eucharystii celebrans przypomniał wiernym istotę odpustu jaki przeżywała w tym dniu kaplica w Mostkach i warunki na jakich każdy, kto spełnia te warunki może uzyskać odpust zupełny kar za popełnione w dotychczasowym życiu grzechy zachęcając do skorzystania z tej łaski.
Uroczystość zakończono odśpiewaną wspólnie pieśnią:
Święty Maksymilianie Patronie nasz  - módl się za nami.

 

 Tekst i zdjęcia: Cz. Brudek