Czuwanie Maryjne, Apel Jasnogórski 2013-09-28

W ostatnią sobotę września zgodnie z tradycją spotkaliśmy się na ostatnim czuwaniu i Apelu Maryjnym.
Przez cztery miesiące wierni modlili się w każdą sobotę o godzinie 20,30 do Naszej Najlepszej Matki -
Matki Bożej Pocieszenia i łączyli się duchowo z sanktuariami na całym świecie .

Czuwanie modlitewnie, również już tradycyjnie, poprowadziła młodzież oazowa z Bogorii. Intencją modlitewną młodych ludzi była miłość i ufność.

Szybko minęły te miesiące i pewnie niejednemu z nas będzie brakowało tych sobotnich spotkań z Maryją, ale tak jak powiedział ks. Wikariusz: nie zostawiamy Maryi, będziemy się z Nią spotykać i modlić do Niej na nabożeństwach  różańcowych i Mszach Św.

Zasłonięciem Obrazu i śpiewem pieśni Zapada zmrok, zakończyły się tegoroczne sobotnie spotkania
z Matką Pocieszenia.

 

Matko Nasza Najlepsza módl się za nami

Matko Boska Pocieszenia módl się za nami

Matko łaskawa i litościwa módl się za nami.

 

Tekst: Maria Krzyżanowska

 

 Zdjęcia: Adam Krzyżanowski 

 

Materiał filmowy przygotował: Adam Krzyżanowski