Chrzest

Chrzest

 

Chrzty w naszej parafii odbywają się w niedziele podczas Mszy św. o godz. 12.00.

W uzasadnionych przypadkach - w soboty przed Mszą św. wieczorną (uzasadnionym przypadkiem nie jest zamówienie obiadu w lokalu). 

  

Zgłoszenia dziecka do chrztu mogą dokonać tylko rodzice (przynajmniej jedno z rodziców), lub opiekunowie prawni, którzy faktycznie mieszkają na terenie naszej parafii (zameldowanie nie ma znaczenia).

Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii lub za granicą, to można zapisać dziecko do chrztu u nas, ale za pisemną zgodą proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.

 Podczas pierwszej wizyty w kancelarii rodzice ustalają z księdzem termin chrztu i umawiają się na kolejne spotkanie (kilka dni przed chrztem), w czasie którego odbędzie się zapisanie dziecka oraz katecheza przedchrzcielna. Na drugie spotkanie przychodzą oboje rodzice oraz rodzice chrzestni (chyba, że któreś z nich ma uzasadnione przeszkody).

Należy przynieść ze sobą:

  •  oryginał aktu urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
  •  dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, adres, rok urodzenia
  • jeśli ojciec lub matka chrzestna są z innej parafii - zaświadczenie od swojego ks. proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej.

 

KTO MOŻE BYĆ RODZICEM CHRZESTNYM DZIECKA?

 

Rodzicem chrzestnym dziecka może być osoba BIERZMOWANA, WIERZĄCA I PRAKTYKUJĄCA, ponieważ podczas sakramentu chrztu przyjmuje na siebie obowiązek pomagania rodzicom w religijnym wychowaniu dziecka.

 

W związku z powyższym nie mogą być rodzicami chrzestnymi:

  • niewierzący czy osoby innej wiary
  • osoby niepraktykujące
  • żyjący na kontrakcie cywilnym lub w tzw. wolnym związku
  • osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania
  • prowadzący gorszący tryb życia