Światowe Dni Młodzieży - coraz bliżej

 

CZUWANIE MODLITEWNE MŁODZIEŻY Z LICEUM W BOGORII

 

Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku!

Krzyż oraz towarzysząca mu ikona Matki Bożej Salus Populi Romani peregrynują zawsze po kraju, w którym odbywają się Światowe Dni Młodzieży.28 kwietnia Staszów był kolejnym miejscem peregrynacji symboli ŚDM. Rozpoczęcie miało miejsce na Rynku, gdzie około godz. 17.40 zostały przywiezione symbole ŚDM.

 

Czytaj więcej...

Msza Rezurekcyjna 2015

 

Niedziela Wielkanocna

Tradycyjnie jak co roku już od dziesiątek lat, w naszym Bogoryjskim Sanktuarium odbyła się uroczysta Msza Rezurekcyjna, głosząca wszystkim o zmartwychwstaniu Chrystusa. 

Ostatni dzień Triduum Paschalnego, jest pełen jest wielkanocnej radości, u której podstaw odnajdujemy cud zmartwychwstania.

 

Czytaj więcej...

WIELKI TYDZIEŃ

 

Wielki Tydzień i Triduum Paschalne to najważniejsze dni w roku. To czas towarzyszenia zdradzonemu i umierającemu Jezusowi, aby wraz z nim dojść do Zmartwychwstania. Same święta Wielkanocne, bez głębokiego przeżycia poprzedzających je dni męki, nie mają swojej wymowy, tracą swój głęboki sens, nie stają się dla nas czasem przejścia ze śmierci do życia.

 

Dniami szczególnymi Wielkiego Tygodnia są:

 

Czytaj więcej...

Droga Krzyżowa na ulicach Bogorii 2015

Tradycyjnie, w Wielki Czwartek wieczorem wierni z parafii Bogoria spotykają się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia na wspólne przeżywanie tajemnic Męki Pańskiej. Pierwsze stacje Drogi Krzyżowej rozważane są w samym kościele i pod krzyżami misyjnymi w jego otoczeniu. Trasa procesji dalej biegnie ulicą Staszowską na Rynek, a po jego okrążeniu przechodzi ulicą Leśną i Spacerową, obwodnicą obok cmentarza i kończy się przy kapliczce z cudownym źródełkiem.

 

Czytaj więcej...

XI Bogoryjski Wieczór Uwielbienia

 

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 31 marca przybył do naszego Sanktuarium O. Teodor Knapczyk, który w asyście ks. Michała i ks. kustosza Andrzeja Wierzbickiego modlili się o uzdrowienie i uwolnienie dusz licznie zebranych wiernych.

W homilii głoszonej przez O. Teodora znalazło się szerokie omówienie zagadnień związanych z cierpieniem;

 

Czytaj więcej...

Niedziela Palmowa w Bogoryjskim Sanktuarium

 

Kolejnym wydarzeniem intensywnie przeżywanego przez nas Wielkiego Postu jest Niedziela Męki Pańskiej zwyczajowo nazywana Niedzielą Palmową. Na tę doroczną i wiosenną już uroczystość tłumnie przybyli z palmami do naszego Sanktuarium parafianie, wśród których znaczną grupę stanowiły dzieci i młodzież. Liturgia Niedzieli Palmowej jest pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, dokąd przybył wraz z uczniami na wiosenne Święto Paschy. Do dziś w tym dniu powszechnie święci się palmy, na pamiątkę gałęzi palmowych, które witający lud rzucał przed Jezusem wjeżdżającym na ośle do miasta. Palma to symbol męczeńskiej śmierci, ale i triumfu Jezusa.

 

Czytaj więcej...

Acies Kurii Legionu Maryi w Bogorii

 

W dniu 14 marca 2015 r. w naszym Sanktuarium odbyło się uroczyste spotkanie braci i sióstr skupionych w działającej przy naszej parafii Kurii Legionu Maryi.

Acies ? to doroczne modlitewne spotkanie o charakterze dziękczynno błagalnym, które jest również okazją do odnowienia legionowego przyrzeczenia oddania się Matce Bożej, całkowitego zawierzenia Jej siebie i wszystkiego co się posiada oraz ponowienia swoją gotowość do legionowej służby...

Eucharystii przewodniczył diecezjalny opiekun duchowy Legionu Maryi ks. Rafał Cudziło, a towarzyszyli mu opiekun kurii ks. Andrzej Wierzbicki i opiekun prezydium z parafii św. Barbary ks. Edward Zieliński

 

Czytaj więcej...

Wielki Post 2015

 

Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową.

Jej data zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Liczba 40 stanowi w Piśmie świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga.

W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne:

  •  czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem;
  •  czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej;
  •  czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.

 

Czytaj więcej...

HUBERTUS W KOLE ŁOWIECKIM "SZARAK"


      W dniu 8.11.2014 roku tradycyjnie już po raz 23 myśliwi z Koła Łowieckiego "Szarak" w Bogorii uczestniczyli we Mszy świętej,  polecając się opiece  Matki Boskiej Bogoryjskiej  i  św. Huberta. We Mszy św. oprócz myśliwych z Koła Łowieckiego "Szarak" w Bogorii uczestniczyli członkowie ich rodzin, przyjaciele, sympatycy oraz  zaproszeni goście.

 

Czytaj więcej...