Poświęcenie sztandaru Legionu Maryi w Bogorii

3 czerwca, Niedziela Trójcy Świętej - to patronalne święto naszej świątyni.

W tym dniu świat ludzi wierzących brał czynny udział lub pozostawał w łączności duchowej  z ludźmi, którzy uczestniczyli w liczbie około 800 tysięcy osób w Światowym Spotkaniu Rodzin zwołanym w tym roku do Mediolanu i przebiegającym pod hasłem ?Rodzina: praca i święto?. W tym samym czasie w Lednicy odbyło się XVI Doroczne Spotkanie Młodych przebiegające pod hasłem ?Miłość cię znajdzie?, a w 49 miastach całej Polski zorganizowano Marsze dla Życia i Rodziny odbywające się pod hasłem ?Rodzina receptą na kryzys? .We wszystkich tych przedsięwzięciach brali udział przedstawiciele naszej społeczności parafialnej i zapewne po powrocie podzielą się z nami doświadczeniami jakie stamtąd przywieźli. 

 

W dniu 3 czerwca  w naszym Sanktuarium odprawiona została Msza święta poświęcona działającemu tu już kilka miesięcy Legionowi Maryi, który w tym czasie zdążył okrzepnąć i poszerzyć szeregi o nowych członków czynnych jak i wspierających. Prezydium Legionu pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia ufundowało sztandar, który od tej pory będzie jednoczył naszych legionistów wokół idei będących wytyczną działania tej grupy modlitewnej . Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rafał Cudziło, diecezjalny kierownik duchowy Legionu Maryi. W homilii ks. Cudziło zwrócił uwagę na znaczenie sztandaru jako widomego znaku naszej wiary i jako symbolu idei wokół których skupiają się ci, którzy pod tym sztandarem pragną działać, na ten sztandar przysięgać i dochowywać mu wierności. Podsumowując dotychczasową działalność Legionu Maryi w Bogorii ks. Cudziło podkreślił duże zaangażowanie całego prezydium, na czynny udział jego przedstawicieli w działaniach Komicjum w Tarnobrzegu i uroczystościach legionowych w całym regionie. Życzył naszym legionistom dużo satysfakcji płynącej z czynnego zaangażowania w życie duchowe parafii i zapewnił o swoich modlitwach w intencji wspierania członków Legionu w tym, aby wytrwali w postanowieniu stałego pogłębiania wiary i pobożności oraz postępowania według niedościgłego wzoru swojej Patronki i stałego poszerzania szeregów.

W czasie Mszy świętej ks. Rafał Cudziło dokonał poświęcenia sztandaru, który w nabożnej zadumie ucałowali w pierwszej kolejności księża celebransi, a następnie legioniści miejscowi oraz przedstawiciele prezydiów legionowych z innych parafii przybyłych pod swymi sztandarami na tę uroczystość oraz pozostali uczestnicy nabożeństwa.

Ksiądz proboszcz Andrzej Wierzbicki dziękując gościom oraz parafianom, którzy wzięli udział w tej podniosłej uroczystości, wyraził radość z powstania Legionu czcicieli Maryi w naszej parafii oraz podziękował siostrom i braciom legionowym za ich przykładne poświęcenie dla poszerzania kultu Maryi w naszej rodzinie parafialnej. Specjalne podziękowanie i zapewnienie o modlitewnym wsparciu skierował do duchowego kierownika Legionu ks. Cudziło, przedstawicieli Prezydium Komicjum w Tarnobrzegu oraz przedstawicieli organizacji legionowych przybyłych pod swoimi sztandarami, aby wspólnie świętować uroczystość poświęcania sztandaru naszego prezydium.

Prezydent Legionu Maryi w Bogorii Elżbieta Brudek wyraziła serdeczne podziękowanie za dary jakie za pośrednictwem księży celebransów spłynęły na miejscowy Legion poprzez udzielone błogosławieństwo i poświęcenie sztandaru, który dzięki temu nabrał specjalnej mocy. Od tej pory ten sztandar będzie dla nas symbolem idei, która nas pochłonęła i skupiła w Legionie Maryi. Mamy nadzieję, że będzie on również przyciągał kolejnych parafian ? powiedziała siostra Prezydent .

Po modlitwach końcowych odśpiewano hymn wspólnoty i wykonano wspólne zdjęcia legionistów pod ich sztandarami. Po zakończeniu uroczystości w kościele jej uczestnicy spotkali się w lokalu Domu Strażaka w Bogorii, gdzie zorganizowano Agapę oraz wspólnie śpiewano pieśni maryjne.

 

 

Zdjęcia                                           

 Notatka ze strony diecezjalnej.