Z życia Legionu Maryi w parafii Bogoria

 

Niedziela 8 grudnia br. to obchodzone w kościele święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta łączy się z myślą przewodnią Adwentu. Bowiem w okresie, który przygotowuje nas na przyjście Zbawiciela, chętnie zwracamy wzrok ku Jego Matce - Maryi.

Widzimy w Niej jak w jutrzence porannej bliski już brzask dnia przed wschodzącym słońcem narodzenia Jezusa Chrystusa.

Maryja przyszła na świat i żyła jedynie ze względu na Chrystusa. Towarzyszyła Mu przez całe życie, jak nikt z ludzi. Z tej ścisłej łączności z Chrystusem wypływają Jej przywileje i łaski, a wśród nich łaska Niepokalanego Poczęcia, czyli łaska całkowitej wolności od grzechu pierworodnego od chwili poczęcia.

 

W tym roku Święto Niepokalanego Poczęcia splotło się z Godziną Łaski dla całego świata wyznaczoną na czas pomiędzy godz.12-13-tą. Jedyną godziną w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki wraz z Jego odwiecznymi skarbami miłości. Jest to jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka i doniosła! Sama Matka Najświętsza ogłosiła, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.

Matka Boża, objawiając się pielęgniarce Pierinie Gilli we Włoszech, w Montichiari, w święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r zapowiedziała to następującymi słowami:

Dzięki modlitwie zanoszonej w tej godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia.

Pan Mój, Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci. Godziną Modlitwy w intencji przebłagania za grzechy świata.

 

W tak ważnym dniu Legioniści Maryi z naszej parafii postanowili włączyć się w dzieło przybliżenia wiedzy o działalności Legionu Maryi i rozszerzenia kultu Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii wyruszając z prelekcją dotyczącą działalności Legionu oraz znaczenia tych świąt dla życia duchowego każdego chrześcijanina do sąsiedniej parafii pod wezwaniem Św., Jerzego w Szczeglicach.

Podobne wystąpienie przed wiernymi zorganizowano w Kaplicy w Kolonii Pęcławskiej. W czasie obydwu spotkań przybliżono tamtejszej społeczności historię powstania oraz łaski płynące z noszenia Cudownego Medalika. Po zakończonej liturgii rozdano wśród wiernych około 300 medalików wraz z obrazkami, na których uwidoczniono Postać NMP oraz treść modlitwy ku czci Niepokalanej. 

 

Tekst: Czesław Brudek

Zdjęcia: Czesław Brudek